Representantforslag fra stortingsrepresentant Snorre Serigstad Valen om tiltak mot svart økonomi og skatteomgåelse

Dokument 8:86 S (2016-2017), Innst. 338 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Snorre Serigstad Valen Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 30.05.2017 Innst. 338 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.05.2017

   Behandla i Stortinget: 09.06.2017