Representantforslag om opprettelse av et program for teknologiutvikling i vannbransjen

Dokument 8:83 S (2016-2017), Innst. 480 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå André N. Skjelstad, Iselin Nybø, Ketil Kjenseth, Ola Elvestuen Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Tilråding levert 13.06.2017 Innst. 480 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Representantforslag 83 S (2016-2017), jf. Innst. 480 S (2016-2017) og enstemmig vedtatt å be regjeringen fremme forslag til en norsk modell for et program for teknologiutvikling i vannbransjen, som et spleiselag mellom staten, kommunene og leverandørindustrien.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.06.2017

   Behandla i Stortinget: 20.06.2017