Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Audun Lysbakken om strakstiltak for å sikre en trygg fødselsomsorg

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Karin Andersen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 12.06.2017 Innst. 462 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om strakstiltak for å sikre en trygg fødselsomsorg. Forslagene fikk varierende støtte, men ingen fikk flertall. Dokumentet ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.06.2017

   Behandla i Stortinget: 19.06.2017