Representantforslag om Handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv

Dokument 8:111 S (2016-2017), Innst. 391 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Dag Terje Andersen, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen, Lise Christoffersen, Martin Henriksen, Odd Omland, Rigmor Aasrud, Stine Renate Håheim, Tove-Lise Torve Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 01.06.2017 Innst. 391 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandelt et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv. Stortinget vedtok følgende forslag: Stortinget ber regjeringen gjennomgå og vurdere hvordan Arbeidstilsynet kan ha en mer aktiv tilsynsrolle når det gjelder vilkårene knyttet til innleie av arbeidskraft, herunder likebehandlingsreglene.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.06.2017

   Behandla i Stortinget: 09.06.2017