Endringer på statsbudsjettet for 1988 under Miljøverndepartementet vedrørende kapitlene 1400, 1405, 1406, 1441, 1448 og 4406

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 5, Budsjett-innst. S. nr. 5 for 1987-88

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla