Midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening)

Prop. 172 L (2016-2017), Innst. 42 L (2017-2018), Lovvedtak 9 (2017-2018)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kulturdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 28.11.2017 Innst. 42 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag om endring i pengespillloven, slik at det i 2018 kan gjennomføres en spilleomgang i Lotto hvor 50 prosent av overskuddet, begrenst oppad til 15 millioner kroner, fordeles til Den Norske Turisforening i anledning foreningens 150-årsjubileum. Lovforslaget ble enstemmig vedtatt etter at et forslag fra SP og SV, om å be regjeringen finansiere jubileumsgaven på en annen måte enn gjennom spilleoverskuddet, ble nedstemt med 84 mot 20 stemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.11.2017

   Behandla andre gang i Stortinget 11.12.2017