Representantforslag om å innføre en ordning som sikrer elever på 1.-10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag

Dokument 8:8 S (2017-2018), Innst. 51 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad, Åslaug Sem-Jacobsen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 30.11.2017 Innst. 51 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om å be regjeringen fremme en sak for Stortinget om en ordning som sikrer elever på 1.-10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall. Forslaget ble vedtatt, med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti. Et forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om å be regjeringen fremme en sak om hvordan man kan legge til rette for i snitt én time fysisk aktivitet daglig, innenfor dagens rammetimetall, for elever på 1.-10. trinn - fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.11.2017

   Behandla i Stortinget: 07.12.2017