Representantforslag om utjamning av nettariffane

Dokument 8:14 S (2017-2018), Innst. 177 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Torhild Bransdal, Geir Jørgen Bekkevold, Olaug V. Bollestad, Tore Storehaug Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 08.03.2018 Innst. 177 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt et representantforslag fra stortingsrepresentantane Tore Storehaug, Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold og Torhild Bransdal om utjevning av nettariffene

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.03.2018

   Behandla i Stortinget: 16.03.2018