Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 17 S (2017-2018), Innst. 75 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 07.12.2017 Innst. 75 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2017 under Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (kap. 925 Havforskningsinstituttet og kap. 927 NIFES), jf. Prop. 17 S (2017-2018) og Prop. 20 S (2017-2018). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2017

   Behandla i Stortinget: 19.12.2017