Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet

Prop. 14 S (2017-2018), Innst. 74 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Olje- og energidepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 07.12.2017 Innst. 74 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag til endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet, (Innst. 74 S (2017-2018)).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2017

   Behandla i Stortinget: 13.12.2017