Representantforslag om tiltak som gjør det enklere å bevege seg mellom Norge og resten av Europa

Dokument 8:34 S (2017-2018), Innst. 245 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Abid Q. Raja, André N. Skjelstad, Carl-Erik Grimstad, Ola Elvestuen, Trine Skei Grande Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Tilråding levert 24.04.2018 Innst. 245 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har besluttet å ikke vedta Representantforslag 34 S (2017-2018) om tiltak som gjør det enklere å bevege seg mellom Norge og resten av Europa.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 24.04.2018

   Behandla i Stortinget: 03.05.2018