Representantforslag om studentombud

Dokument 8:48 S (2017-2018), Innst. 122 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Jette F. Christensen, Martin Henriksen, Nina Sandberg, Torstein Tvedt Solberg Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 13.02.2018 Innst. 122 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen komme med et forslag til en lovbestemmelse som pålegger alle høyere utdanningsinstitusjoner å ha studentombud. Det skal være opp til den enkelte utdanningsinstitusjon hvordan ordningen med studentombud organiseres. Forslaget ble fremmet av Arbeiderpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.02.2018

   Behandla i Stortinget: 01.03.2018