Representantforslag om en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden

Dokument 8:51 S (2017-2018), Innst. 203 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Abid Q. Raja, Carl-Erik Grimstad, Ola Elvestuen Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Tilråding levert 22.03.2018 Innst. 203 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Carl-Erik Grimstad og Abid Q. Raja om en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden. Det ble enstemmig vedtatt at regjeringen skal legge fram helhetlig plan for Oslofjorden – med mål om at fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.03.2018

   Behandla i Stortinget: 05.04.2018