Endringer i Stortingets forretningsorden

Innst. 28 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 26.10.2017 Innst. 28 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt noen endringer i sin forretningsorden. Endringene er i hovedsak korreksjoner etter at Stortinget i juni 2017 vedtok mer omfattende endringer i sin forretningsorden. Stortinget vedtok en endring i FO § 13 om sammensetning av fagkomiteene som gjelder partigrupper som ikke er representert i alle komiteer. Valgkomiteen kan i særlige tilfeller gjøre unntak for plikten til å være representert i finanskomiteen eller samtykke til at enten finanskomiteens eller kontroll- og konstitusjonskomiteens medlem også er medlem av en annen fagkomité. Ingen kan være medlem av mer enn to komiteer.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.10.2017

   Behandla i Stortinget: 07.11.2017