Representantforslag om å gi alle elever i Norge tilbud om skolegudstjeneste før jul

Dokument 8:63 S (2017-2018), Innst. 192 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad, Steinar Reiten Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 19.04.2018 Innst. 192 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å gi alle elever et tilbud om skolegudstjeneste før jul. Stortingets flertall, bestående av representantene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, vedtok å be regjeringen sørge for at det utarbeides en nasjonal veileder for skolene om hvordan det best kan legges til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjeneste i forbindelse med julehøytiden. Elever som ønsker fritak, skal ha rett på et pedagogisk alternativ i skolens regi.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.04.2018

   Behandla i Stortinget: 26.04.2018