Beretning fra Riksrevisjonen om kontrollen med forvaltningen i 1986 av statens interesser i: A/S Statens Trelastbruk A/S Vaksdal Mølle Statens Landbruksbank

Innst. S. nr. 132 for 1987-88

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er til behandling i kontrollkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla