Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet

Prop. 22 S (2017-2018), Innst. 77 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kulturdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 08.12.2017 Innst. 77 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2017 under Kulturdepartementet i samsvar med forslaget i Prop. 22 S (2017-2018).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.2017

   Behandla i Stortinget: 12.12.2017