Valg av medlemmer og varamedlemmer til Kringkastingsrådet

Innst. 84 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 11.12.2017 Innst. 84 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har valgt medlemmer og varamedlemmer til Kringkastingsrådet for tidsrommet 1. januar 2018 - 31. desember 2021. Stortinget oppnevner 8 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav ett medlem med personlig varamedlem er henholdsvis lederen og nestlederen i Samisk programråd.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.12.2017

   Behandla i Stortinget: 13.12.2017