Representantforslag om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet

Dokument 8:103 S (2017-2018), Innst. 274 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Jonas Gahr Støre, Kari Elisabeth Kaski, Knut Arild Hareide, Trygve Slagsvold Vedum Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (KrF), (SV), (A) og (Sp) Tilråding levert 08.05.2018 Innst. 274 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Representantforslag 103 S (2017-2018) fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet. Stortinget har, jf. Innst. 274 S (2017-2018), enstemmig vedtatt ulike anmodninger til regjeringen, blant annet om bruken av tre i regjeringskvartalet, om klima, miljø og sikkerhet, om leverandørutvikling og norsk byggeskikk og arkitektur.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.05.2018

   Behandla i Stortinget: 14.05.2018