Statsrekneskapen 2017

Meld. St. 3 (2017-2018), Innst. 372 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 31.05.2018 Innst. 372 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2017, og enstemmig vedtatt å vedlegge meldingen protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 31.05.2018

   Behandla i Stortinget: 11.06.2018