Representantforslag om sikring av fri religionsutøvelse for mottakere av helse- og omsorgstjenester

Dokument 8:136 S (2017-2018), Innst. 228 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Torhild Bransdal, Geir Jørgen Bekkevold, Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 19.04.2018 Innst. 228 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Kristelig Folkeparti om sikring av fri religionsutøvelse for mottakere av helse- og omsorgstjenester. Forslagene fikk støtte fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, og ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.04.2018

   Behandla i Stortinget: 24.04.2018