Rapport til Stortinget fra arbeidsgruppen for oppfølgning av Riksrevisjonens rapport om byggeprosjektet Prinsens gate 26 mv. (Dokument 3:12 (2016-2017))

Dokument 18 (2017-2018), Innst. 406 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Utvalg og kommisjonar Tilråding levert 07.06.2018 Innst. 406 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet rapporten fra arbeidsgruppen som har vurdert hvordan fremtidige byggeprosjekter i Stortinget bør organiseres. Rapporten tar utgangspunkt i Riksrevisjonens kritikk av Stortingets byggeprosjekt Prinsens gate 26, inkludert nytt post- og varemottak og ny innkjøringstunnel. Stortinget vedtok flere endringer i Stortingets forretningsorden for å legge til rette for bredere politisk forankring i Stortinget og Stortingets organer av administrative saker, og for å klargjøre presidentskapets administrative fullmakter og forholdet mellom presidentskapet og Stortingets direktør. Til høsten vil Stortinget som en videre oppfølgning vurdere et nytt reglement for Stortingets behandling av bygge- og leiesaker, som også vil regulere bruken av Statsbygg.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.06.2018

   Behandla i Stortinget: 14.06.2018