Endring i Stortingets forretningsorden

Innst. 134 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 15.02.2018 Innst. 134 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt en forenkling av reglene om komitéhøringer. Komiteene skal ikke lenger søke presidentskapet dersom de ønsker å holde høring på et tidspunkt der det er møte i plenum. Det er imidlertid fortsatt et mål at komiteene unngår å avholde høringer når det er plenumsmøter, og dette er slått fast i forretningsordenen. Høringer kan fortsatt ikke holdes når grunnlovsforslag behandles, og kontrollhøringer kan som hovedregel ikke holdes samtidig med plenumsmøter. Venstre og Rødt gikk imot endringen som ellers hadde støtte fra alle partigrupper.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.02.2018

   Behandla i Stortinget: 06.03.2018