Representantforslag om å sørge for at fagansvar for planlegging av havner og farleder skal ligge hos Kystverket

Dokument 8:163 S (2017-2018), Innst. 266 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Ingalill Olsen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen, Sverre Myrli Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 08.05.2018 Innst. 266 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet to representantforslag om ansvaret for havner og farleder. Dok. 8:163 handler om å sørge for at fagansvaret for planlegging av havner og farleder skal ligge hos Kystverket. Dok. 8:167 handler om at fiskerihavnene fortsatt skal være et statlig ansvar. Forslagene er fremmet i samband med Stortingets vedtak fra juni 2017, om overføring av ansvaret for fiskerihavner fra Kystverket til regionene fra 1.1.2020. Forslagene ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.05.2018

   Behandla i Stortinget: 15.05.2018