Årsrapporter for 2017 fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger

Dokument 13 (2017-2018), Innst. 321 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Delegasjonar Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 23.05.2018 Innst. 321 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet årsrapportene for 2017 til Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger. Årsrapportene gir et bilde av bredden i Stortingets internasjonale virksomhet, og delegasjonene har varierende tematisk og geografisk virkeområde og ulik tilknytning til de multilaterale foraene de gjenspeiler. Årsrapportene ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.05.2018

   Behandla i Stortinget: 13.06.2018