Representantforslag om å stoppe direkte elektronisk innsyn i barns psykisk helse-journaler

Dokument 8:184 S (2017-2018), Innst. 373 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Petter Eide Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 05.06.2018 Innst. 373 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet representantforslag fra medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti om direkte elektronisk innsyn i barns psykisk helse-journaler. I Helse Vest og Helse Nord tilbys elektronisk innsyn i pasientjournaler, og foreldre kan få slikt innsyn i journalen til barn under 12 år. Helse- og omsorgskomiteen sier i innstillingen at det er viktig å sikre at informasjonen som deles ikke går videre uten at barnet er med på å styre dette. Barn som av ulike grunner må beskyttes fra foreldres innsyn, må føle seg trygge på at foreldrene ikke har tilgang til informasjon de ikke bør ha. I forbindelse med behandlingen av saken har helseministeren opplyst at han vil be Helsedirektoratet vurdere behovet for ytterligere informasjon til helseregionene om forhold de bør være oppmerksom på ved elektronisk innsyn. Forslag om at journaler for barn under 12 år automatisk skal være sperret for elektronisk innsyn, men at behandler skal kunne åpne for slik tilgang, fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.06.2018

   Behandla i Stortinget: 12.06.2018