Representantforslag om økt likestilling i norsk film- og tv-dramaproduksjon

Dokument 8:188 S (2017-2018), Innst. 89 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Anniken Huitfeldt, Anette Trettebergstuen, Hadia Tajik, Kari Henriksen, Ruth Grung, Trond Giske, Arild Grande Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 30.11.2018 Innst. 89 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har med stemmene fra AP, Sp, SV, KrF, MDG og R vedtatt at Norsk filminstitutts handlingsplan for for økt likestilling i norsk film skal inneholde: Utarbeidelse av bedre statistikk over kjønnsbalansen i norsk film, redegjørelse om hvordan filmene som mottar støtte bidrar til en mer mangfoldig filmportefølje, og Norsk Filminstitutt må benytte seg av alle tilgjengelige virkemidler for å øke antall søknader fra kvinner og minoritetsgrupper.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.11.2018

   Behandla i Stortinget: 17.12.2018