Representantforslag om endring av reindriftsloven § 60

Dokument 8:193 L (2017-2018), Innst. 194 L (2018-2019)

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 12.03.2019 Innst. 194 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representantene Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om endring av reindriftsloven § 60. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget. Mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.03.2019

   Behandla første gang i Stortinget 11.04.2019