Representantforslag om å sikre tryggere arbeidsforhold for franchisetakere og ansatte i franchisevirksomheter

Dokument 8:204 S (2017-2018), Innst. 392 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bjørnar Moxnes Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (R) Tilråding levert 05.06.2018 Innst. 392 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om å sikre tryggere arbeidsforhold for franchisetakere og ansatte i franchisevirksomheter. Dette forslaget fikk ikke flertall, men Stortinget vedtok enstemmig følgende forslag: Stortinget ber regjeringa greie ut omfang og særtrekk ved organiseringar som franchise, konsern og liknande, med vekt på arbeidsgivaransvar og arbeidstakar sine rettar samt franchisetakar sin posisjon overfor franchisegivar.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.06.2018

   Behandla i Stortinget: 12.06.2018