Representantforslag om å utrede fjerning av 350-kronersgrensen for varesendinger fra utlandet

Dokument 8:213 S (2017-2018), Innst. 364 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 05.06.2018 Innst. 364 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å be regjeringen utrede fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Dette vedtaket ble gjort mot stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Representantforslag fra Senterpartiet om nærings- og folkehelsevennlig omlegging av avgifter oppnådde ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.06.2018

   Behandla i Stortinget: 11.06.2018