Representantforslag om å etablere et etikkråd for Statens pensjonsfond Norge etter modell fra Statens pensjonsfond utland

Dokument 8:214 S (2017-2018), Innst. 361 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Jørgen Bekkevold, Kjell Ingolf Ropstad, Steinar Reiten Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 31.05.2018 Innst. 361 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Statens pensjonsfond Norge forvaltes av Folketrygdfondet. Stortinget har behandlet et representantforslag fra KrF om å etablere et etikkråd for Statens pensjonsfond Norge etter modell fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (oljefondet). Forslaget ble behandlet samtidig med stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge og Statens pensjonsfond utland, jf. Innst. 370 S 82017-2018), og representantforslaget ble dermed vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 31.05.2018

   Behandla i Stortinget: 11.06.2018