Endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1996

St.prp. nr. 20 (1996-97) unntatt kap. 2530, 2540 og 2541, Innst. S. nr. 56 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Sosial- og helsedepartementet Saka er behandla i sosialkomiteen Tilråding levert 03.12.1996 Innst. S. nr. 56 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.1996

   Behandla i Stortinget: 16.12.1996