Støtte til Snorrehuset på Reykholt, Island

St.prp. nr. 86, innst. S. nr. 170 for 1987-88

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla