Representantforslag om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad

Dokument 8:223 S (2017-2018), Innst. 52 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 13.11.2018 Innst. 52 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å be regjeringen fremme et forslag om å lovfeste at ungdom med endeling avslag på asylsøknad skal ha rett til videregående opplæring frem til utsendelsesdato. Forslaget ble ikke vedtatt. Det ble fremmet flere alternative forslag i saken, men ingen av forslagene fikk flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.11.2018

   Behandla i Stortinget: 22.11.2018