Representantforslag om å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus og sikre forsvarlige luftambulansetjenester

Dokument 8:225 S (2017-2018), Innst. 32 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Adelsten Iversen, Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Siv Mossleth, Sandra Borch, Willfred Nordlund Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 08.11.2018 Innst. 32 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus og sikre forsvarlige luftambulansetjenester. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, MDG og Rødt er det vedtatt å be regjeringen legge frem en stortingsmelding om de prehospitale tjenestene. De øvrige forslagene i saken fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.11.2018

   Behandla i Stortinget: 15.11.2018