Representantforslag om innføring av full rettighetsbasert merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Dokument 8:229 S (2017-2018), Innst. 65 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Ivar Odnes, Nils T. Bjørke, Ole André Myhrvold, Olav Urbø, Sandra Borch Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 20.11.2018 Innst. 65 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Senterpartiet om å innføre full rettighetsbasert merverdiavgift for frivillige organisasjoner. Flertallet, medlemmener fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet ,Venstre og Kristelig Folkeparti, støttet ikke forslaget. Flertallet begrunnet sitt standpunkt bl.a. med at man vil komme tilbake til flere av enkeltforslagene i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om frivillighet..

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2018

   Behandla i Stortinget: 10.12.2018