Endring i Stortingets forretningsorden

Innst. 284 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 16.05.2018 Innst. 284 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.05.2018

   Behandla i Stortinget: 24.05.2018