Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen)

Prop. 104 LS (2017-2018), Innst. 24 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 23.10.2018 Innst. 24 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens forslag til endring i Stortingets skattevedtak om tonnasjeskatt i forbindelse med endring av den særskilte skatteordningen for skipseiende selskaper (rederiskatteordningen).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.10.2018

   Behandla i Stortinget: 08.11.2018