Sametingets virksomhet 2017

Meld. St. 18 (2017-2018), Innst. 85 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 29.11.2018 Innst. 85 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Meld. St. 18 (2017-2018) Sametingets virksomhet 2017, jf. Innst. 85 S (2018-2019). Meldingen ble enstemmig vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.11.2018

   Behandla i Stortinget: 18.12.2018