Samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfo

Prop. 114 S (2017-2018), Innst. 26 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 23.10.2018 Innst. 26 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig samtykket til at regjeringen setter i kraft protokollen til endring av den nordiske skatteavtalen som gjennomfører skatteavtaleanbefalinger fra OECD/G20 om Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) for å motvirke overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlaget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.10.2018

   Behandla i Stortinget: 08.11.2018