Trontaledebatt

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Hans Majestet Kongens tale til det 163. storting ved dets åpning, den såkalte trontalen, og meldingen om Noregs rikes tilstand og styring. Et forslag fra Senterpartiet om å be regjeringen innlede dialog med Den norske kirke, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, KS, relevante frivillige kulturminneorganisasjoner og andre interessenter hvordan en forsterket strategi for vedlikehold av kulturhistorisk viktige kirker kan utformes, ble vedtatt med stemmene fra Ap, Sp, SV, KrF, MDG og Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene