Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2019

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status