Representantforslag om mer effektiv lisensjakt på jerv

Dokument 8:2 S (2018-2019), Innst. 141 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Heidi Greni, Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sandra Borch Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 17.01.2019 Innst. 141 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Sp om mer effektiv lisensjakt på jerv. Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen sende på alminnelig høring et forslag om å gjøre forsøksordningene med fastmontert kunstig lys ved åtejakt og kameraovervåkning/elektronisk overvåkning av fangstbås permanente ved endring av "forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst".

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.01.2019

   Behandla i Stortinget: 31.01.2019