Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

Dokument 8:15 S (2018-2019), Innst. 138 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Arne Nævra, Espen Barth Eide, Else-May Norderhus, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A), (SV), (Sp) Tilråding levert 17.01.2019 Innst. 138 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra A og SV om nye tiltak og virkemidler for å nå Stortingets klimamål for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020. Alle forslagene ble nedstemt av et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.01.2019

   Behandla i Stortinget: 31.01.2019