Representantforslag om å nedsette en ny norsk forsvarskommisjon

Dokument 8:13 S (2018-2019), Innst. 68 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 21.11.2018 Innst. 68 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentant Audun Lysbakken om å nedsette en forsvarskommisjon for å invitere til bred offentlig debatt om endringer i det sikkerhetspolitiske bildet, Norges rolle og forsvarspolitiske endringer som konsekvens av dette. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.11.2018

   Behandla i Stortinget: 27.11.2018