Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2019

Innst. 1 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 15.10.2018 Innst. 1 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har fordelt rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2019 til de enkelte fagkomiteer.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.10.2018

   Behandla i Stortinget: 16.10.2018