Representantforslag om pilotprosjekt med hydrogendrevet tog

Dokument 8:21 S (2018-2019), Innst. 48 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Nævra, Karin Andersen, Lars Haltbrekken Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 13.11.2018 Innst. 48 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag om pilotprosjekt med hydrogendrevet tog. På bakgrunn av at regjeringen i sitt arbeid med en helhetlig hydrogenstrategi, ble det fremmet forslag om å inkludere et pilotprosjekt for bruk av tog med brenselceller med hydrogen, på minst en av de ikke-elektrifiserte jernbanestrekningene i Norge. Forslaget ble ikke vedtatt. Det ble enstemmig vedtatt at Stortinget ber regjeringen vurdere oppstart av et forsøk med hydrogentog i mindre skala, for å teste ut om teknologien kan skaleres opp til å benyttes på de lange strekningene som bruker dieselfremdrift i dag.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.11.2018

   Behandla i Stortinget: 29.11.2018