Valg av nytt medlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Innst. 19 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 04.10.2018 Innst. 19 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har valgt Sverre Myrli som nytt medlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.10.2018

   Behandla i Stortinget: 09.10.2018