Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet

Prop. 19 S (2018-2019), Innst. 92 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 03.12.2018 Innst. 92 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har handsama endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet. Endringane ble vedtekene.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.2018

   Behandla i Stortinget: 13.12.2018