Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet

Prop. 16 S (2018-2019), Innst. 112 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Forsvarsdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 06.12.2018 Innst. 112 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2018, Prop.16 S (2018-2019), under Forsvarsdepartementetet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.2018

   Behandla i Stortinget: 13.12.2018